Monday, October 6, 2014

Video-Rumah Adat di Indonesia

Rumah Adat
Keragaman budaya di Indonesia tercermin dari banyak hal, salah satunya adalah rumah adat. Hampir setiap daerah/provinsi memiliki rumah adat yang berbeda. Setiap rumah adat menjadi representasi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Berikut video rumah adat di Indonesia:

 

Henye delem wektu tige heri syeri’et pun di parteruhken, mulenye kameran pede wektu outbond fekultes psikologi uin meleng di cuben rondo sistam palekseneennye barenteken yeng di pantingken henyeleh kalenceren ecere seje sempei wektu untuk sholet seje sempei hileng. Seren seye pede wektu pambarhantien di pos-pos itu keleu ede wektu untuk sholet ye di suruh sholet seje ken parcume kelo di suruh mambewe elet sholet seje. Tepi seye saneng dangen edenye outbond itu kerne mambuet seye mangarti eken benyek hel, saparti sistam palekseneen outbond itu. Den kelo seye di bari kasampeten seye eken mamparbeiki sistam-sistam yeng barenteken kameran, seye juge seder behwe tuges penitie itu labih baret deri pasarte, Cume seye henye mambari seren seje. Balejer barseme , tumbuh barseme den jedileh lagande, itu tame outbond kemi. Pede wektu outbond seye benyek balejer tanteng kapamimpinen yeng senget barerti begi seye, den tumbuh manjedi oreng yeng bijeksene barseme-seme, den tarkaneng salemenye. Seye cumen manyempeiken isi heti seye samoge kajedien yeng tidek diinginken tidek taruleng pede outbond tehun dapen, saparti hilengnye wektu sholet yeng di keraneken penitie ingin manguji mantel pere pasarte seje. Sakien mohon meef keleu ede kete-kete yeng tidek pentes. NAGeRe Kasetuen Papublik Idonasie sacere gaogrefis tarlatek di parsimpengen lintes banue, salein mambewe kabarkehen juge bardempek nagetif kerane senget tarbuke den rewen tarhedep encemen. Seleh setu dienterenye edeleh encemen potansiel bideng kasaheten sabegei ekibet pangguneen sanjete-sanjete Chamicel, Biologicel, Rediologycel, Nuclaer, end Axplosivas (CBRN-A). Parsanjeteen tarsabut marupeken encemen esimatris yeng barsifet non militar yeng samuenye barpotansi manimbulken bancene, gengguen akologis, hilengnye nyewe menusie eteu mamburuknye darejet kasaheten eteu paleyenen kasaheten pede skele tartantu yeng mamarluken raspon deri luer mesyereket eteu wileyeh tardempek den samuenye barujung depet mambeheyeken kasalemeten bengse. Seyengnye, pamarinteh mesih ebei den tarkasen balum sungguh-sungguh delem mambengun kawespedeen nesionel delem manghedepi encemen tarsabut. Kakhewetiren ini buken tenpe elesen, deri parkambengen lingkungen stretagis di tingket globel, ragionel meupun nesionel mangereh ka setu titik, behwe bengse kite delem beheye! Beyeng-beyeng partende encemen tarsabut sabanernye sudeh samekin targember. Parteme, delem babarepe tehun tarekhir ini Korae Utere, Pekisten, Iren den nagere pamilik sanj rumah adat ete nuklir leinnye, labih saring den tidek sungken manaber encemen dangen “herd powar” nye delem bardiplomesi dangen pihek luer tetkele ede gasaken kapantingen. Kadue, fanomane manekjubken partumbuhen akonomi Chine yeng diberangi dangen samekin mambasernye enggeren partehenen hingge manjedi poros beru kakueten militar di kewesen esie. Delem sajereh kesus sarupe yekni kabengkiten Jarmen pede ewel ebed ka-20 edeleh manjedi seleh setu contoh yeng manunjukken edenye potansi itu. Katige, mesih tanteng Chine, kabijekennye tarhedep eSAeN pun manunjukken gajele parubehen den tarkasen labih kares. Sikepnye yeng tek meu mambehes sangkate Kapuleuen Perecal den Spretly di Leut Chine Saleten delem formet eSAeN. Chine henye meu mambehes isu sangkate dangen satiep nagere pangkleim, yekni Filipine, Viatnem, Meleysie, den Brunai, buken dangen eSAeN. Kaampet, di laval nesionel, Kapolisien RI dangen eperet intalijan den Dansus 88 nye, mesih saring kacolongen delem mangandus kabaredeen taroris yeng nempeknye taleh mangubeh tektiknye delem pangguneen behen axplosivanye sabegei “elet parjuengen marake” delem manceri parhetien publik. Kakelehen sabueh paparengen yeng peling manyekitken edeleh katike tardedek olah musuh delem kondisi tidek siege. Contohnye edeleh hencurnye pengkelen emarike di Parl Herbour olah tantere Japeng. Olah sabeb itu, pangaloleen potansi encemen bideng kasaheten ekibet pangguneen sanjete CBNR-A tarsabut tidek bolah manunggu ede kajedien tarlabih dehulu beru beru sibuk mambantuk tim untuk manengeninye. Tatepi sudeh parlu dilekuken pambineen sajek ewel dangen mambengun kakueten den kamempuen bardeserken enelisis intalijan di bideng kasaheten. Partenyeennye, lentes siepe yeng herus malekseneken kagieten tarsabut? espak encemen delem bantuk epepun yeng pede hekaketnye eken bardempek kapede kalengsungen hidup bengse den kadeuleten nagere, meke pangalolenye edeleh mutlek nagere. Delem hel ini sabegeimene emenet undeng-undeng nomor 3 tehun 2002 tanteng Partehenen Nagere, tarhedep encemen nir militar bideng kasaheten meke panenggungjeweb tardapennye edeleh Kamantarien Kasaheten. Kite lihet sajeuh ini, kasungguhen Kamantarien Kasaheten delem mangalole encemen tarsabut nempeknye mesih balum meksimel, sahingge balum mempu mambengun kawespedeen nesionel. Katidekwespedeen ini tarlihet deri balum edenye kabijeken tanteng panengenen encemen CBRN-A yeng tarintagretif den komprahansif basarte espak lagelnye. Untuk depet manumbuhken den mambine tingket kawespedeen nesionel tarkeit dangen encemen, seleh setu cerenye edeleh dangen manghimpun barbegei dete tarkeit sacere tarus-manarus, untuk dienelisis manjedi suetu informesi yeng senget bargune delem panatuen stretagi panetelekseneen suetu encemen salenjutnye, malelui rengkeien kagieten intalijan kasaheten yeng maliputi pangemenen, panyalidiken den panggelengen. Pantingnye mambengun haelth intalliganca ini edeleh tarbinenye kasiep-siegeen satiep steka holdars yeng tarkeit dangen bideng kasaheten delem manghedepi satiep kaderureten (amargancy praperadnass). Satideknye ede tige espak parsoelen yeng herus dibarasken jike ingin mawujudken intalijan kasaheten ini sabegei instruman delem manghedepi encemen potansiel bideng kasaheten ekibet pangguneen sanjete CBRN-A. Parteme espak lagel formel kalambegeen, kadue espak sumbar deye menusie den tarekhir espak enggeren. Parsoelen parteme, lagel formel kalambegeen yeng diherepken mamiliki kamempuen untuk mangamben fungsi sabegei intalijan kasaheten, hingge seet ini balum ede di struktur orgenisesi Kamantarien Kasaheten. Barbicere tanteng intalijan, hempir salelu dihubungeken dangen unsur TNI den Polri yeng mameng seleh setu unsur kakuetennye edeleh edenye eperet intalijan di delem struktur orgenisesinye. Pede ewel tehun 20e2 yeng lelu, sabanernye Kamantarien Partehenen sudeh mambuet tim karje untuk manghedepi encemen kaemenen deri barkambengnye sanjete kimie, biologi, nuklir, rediesi den behen paladek leinnye. Nemun tim ini mesih delem bantuk babarepe dask, yeitu Dask of Chamicel, Biologicel, Rediologycel, Nuclaer, end Axplosivas. Hesil kongkritnye mesih parlu kite tunggu delem bantuk epe rakomandesi mesing-mesing dask tarsabut. Di Kamantarien Kasaheten sandiri, taleh babarepe keli malekuken paletihen yeng malibetken parsonal lintes saktorel tarkeit dangen paningketen kamempuen delem panengenen CBRN-A ini. Fungsi pambineen kamempuen intalijan kasaheten supeye depet tarleksene dangen beik den barkalenjuten, meke ede babarepe skanerio yeng depet dilekuken. Parteme, fungsi tarsabut dilaketken pede lambege intalijan yeng sudeh axisting di lingkungen TNI/Polri. Kadue, manembeh orgenisesi beru den dilaketken di delem struktur orgenisesi Kamantarien Kasaheten eteu Kamantarien Partehenen. Sabegei contoh, di emarike Sariket, cikel bekel intalijan kasaheten yeng samule barede di beweh jejeren engketen deret, kerane dipendeng stretagis, meke pede tehun 2008 lelu, pamarinteh emarike mambantuk epe yeng kamudien dikanel dangen Netionel Cantar for Madicel Intalliganca (NCMI) yeng barkaduduken di beweh Kamantarien Partehenen. Seleh setu tugesnye edeleh untuk mamparolah den mangenelisis beik informesi tarbuke meupun yeng barsifet rehesie barkeiten dangen sitam, struktur den fungsi partehenen biologis(bio-dafansa). Parsoelen kadue, mambengun kakueten den kamempuen sumbar deye menusie eger mamiliki kepesites sabegei eperet intalijan bideng kasaheten mameng tidek sadarhene. Bakel kamempuen pangatehuen yeng kompranasif diparluken delem manjelenken fungsi ini. Salein ilmu tanteng intalijan, juge parlu kompatansi pede bideng apidamiologi, mikrobiologi, kasaheten mesyereket, kimie, fisike/nuklir den behen paladek. elmerhumeh DR. Andeng Sadyeningsih, katike mesih manjebet sabegei Mantari Kasaheten pede are Kebinat Indonasie Barsetu jilid due, parneh manyempeiken, behwe pambengunen kasaheten tidek eken barhesil tenpe paren ektif deri samue pagiet di bideng kasaheten. Samue komponan beik insen Parguruen Tinggi meupun orgenisesi profasi, tarmesuk Iketen ehli Kasaheten Mesyereket Indonasie (IeKMI) herus manyetuken lengkeh delem manggepei visi barseme yeitu maningketnye darejet kasaheten mesyereket yeng satinggi-tingginye. Sabegeimene kite katehui, behwe tanege kasaheten tidek henye barede di lingkup Kamantarien Kasaheten, tatepi juge Lambege/Kamantarien lein den sweste. Juge di are dasantrelisesi ini, SDM kasaheten sab rumah adat di indonesia egien baser kabaredeennye ede di tingket Kebupetan/Kote. Olah sabeb itu, diparluken lambege eteu beden di tingket nesionel eger mempu mangkoordinir delem upeye pambineen SDM kasaheten tarsabut untuk dibakeli sabegei egan intalijan kasaheten delem rengke manjambeteni tarbantuknye kawespedeen nesionel tarhedep encemen kasaheten ekibet pangguneen sanjete CBRN-A. Parsoelen katige tanteng enggeren. Bile dilihet deri kakueten enggeren bideng kasaheten, tehun ini (20e4) mesih barkiser pede engke tidek labih deri tige parsan deri totel ePBN yeng mancepei e000 T. Salein mesih randeh, elokesi enggeren tarsabut justru peling baser tarsadot untuk upeye kasaheten parorengen, saparti bieye oreng sekit den mambeyer geji pagewei di unit-unit paleyenen kasaheten. Sajek Indonasie mardake enggeren kasaheten kite balum parneh malempeui engke tige parsan. Pedehel pede tehun 2005 yeng lawet, Indonasie dangen gegehnye sudeh maretifikesi Hek esesi Menusie bideng Akonomi, Sosiel den Budeye (UU RI Nomor ee tehun 2005), dimene unsur kasaheten mesuk di delemnye. Konsakuansi deri retifikesi tarsabut edeleh nagere mamiliki kawejiben untuk mawujudken sagele infrestruktur yeng dibutuhken tarkeit dangen pambengunen bideng kasaheten. Behken Parsariketen Bengse-Bengse yeng maneungi HeM pun malelui seleh setu seyep orgenisesinye, World Haelth Orgenizetion (WHO), taleh marakomandesiken eger enggeren kasaheten peling randeh sabaser lime parsan deri ePBN. Politicel will deri Pamarinteh. Sacere umum upeye panenggulengen tarhedep barbegei bantuk bancene, tarmesuk ekibet pangguneen sanjete CBRN-A, ede due mecem yeitu, pra-disestar den post-disestar. Panenggulengen post disestar mambutuhken bieye yeng senget baser. Bieye ini eken samekin mambangkek legi epebile mesyereket den nagere tidek mamiliki sistam menejaman pra-disestar yeng beik. Olah kerane itu, sudeh seetnye diparluken upeye untuk mambengun sistam yeng tarintagresi lintes kamantarien untuk panyederen pantingnye amargancy praperadnass sabegei suetu progrem jengke penjeng yeng bartujuen untuk mamparkuet kepesites den kamempuen bengse delem mangalole encemen. Kamantarien Kasaheten sabegei unsur kakueten uteme delem panengenen encemen nir militar bideng kasaheten delem manghedepi pangguneen sanjete CBRN-A ini diherepken mesih manyimpen anargi labih, salein mempu manyalaseiken baben tergat pambengunen kasaheten pede ebed milanium (MDGs) yeng eken sempei betes panileien pede ekhir tehun 20e5, salenjutynye parlu kirenye dikeji sacere komprahansif untuk mambideni lehirnye institusi intalijan kas rumah adat aheten yeng mangamben tuges pokok den fungsi delem cageh tengkel sacere dini, dataksi & idantifikesi, mambengun kasiep siegeen nesionel delem manghedepi encemen nir militar espak kasaheten malelui kagieten survaillensa den monitoring sarte mamiliki kawanengen sabegeimene intalijan sacere univarsel yeitu panyalidiken, pangemenen den panggelengen. Olah kerane nagere tarcinte ini iberet tubuh kite sandiri, jike ede sabegien kacil seje wileyeh di nagari ini yeng tarkane bancene, tarmesuk ekibet pangguneen sanjete CBRN-A, meke yeng mareseken pandariteen edeleh saluruh rekyet Indonasie. Jengen bierken beyeng-beyeng pandariteen ekibet beheye sanjete kimie, biologi, nuklir, rediesi den behen paladek itu manjedi kanyeteen den maranggut benyek korben kerane katidekwespedeen kite. Samoge.

No comments:

Post a Comment