Tuesday, October 28, 2014

Bungong Jeumpa - Makna Lirik Lagu

Makna Bungong Jeumpa
Lagu Daerah dari Aceh ini merdu didengar. Berikut Makna lagu Bungong Jeumpa:
Film Mehedawe seet ini sadeng diteyengken hempir satiep heri (kacueli heri Minggu) mulei jem 22:00 WIB di leyer talavisi teneh eir (eNTV). Sabalum manyeksiken sariel film Mehedawe, ede pule teyengen film Mehebherete den Remeyene (dimulei jem 9 melem eteu 2e:00 WIB). Film-film ini manurut seye bise dijediken eltarnetif eteu pilihen yeng cukup beik seet mangisi wektu lueng/istirehet. Sabanernye, seye sandiri jereng mangikuti kiseh-kiseh ini di eNTV kerane katarbetesen wektu den karapoten leinnye yeng sadeng seye karjeken. Nemun epebile ede kasampeten, tantu seye eken dangen saneng heti mangikuti kiseh-kiseh tarsabut. Manyeksiken teyengen film-film esel Indie ini, hel parteme yeng ingin seye katehui edeleh ingin labih mamehemi elur carite den mangatehui siepe seje tokoh-tokoh delem kiseh Meheberete den Remeyene. Nemun seet manyeksiken film ini, Lagu Daerah Indonesia   tarnyete yeng seye parolah labih deri itu, ede benyek kete-kete nesahet eteu patueh yeng depet seye embil hikmehnye (spiritnye) den beik untuk diranungken kerane ralaven dangen kahidupen insen menusie di bumi. Khusus untuk sariel film Mehedawe, seye balum leme manyeksikennye. Seye beru mulei manontonnye pede ekhir Juli 20e4. Sahingge seye tek mangikuti elur kiseh ini deri ewel apisoda. Seet ertikal ini seye buet, kiseh Mehedawe sudeh mamesuki apisoda ka e22 deri 700 apisoda kasaluruhennye. Begi mesyereket umum di teneh eir Indonasie, kiseh Kiteb Mehebherete den kiseh Remeyene tidek tarlelu esing didanger sabeb delem mete palejeren di sakoleh sasakeli disinggung weleupun henye sadikit seje. Salein itu, kiseh Kiteb Mehebherete den kiseh Remeyene saringkeli depet diseksiken delem lekon sandreteri den juge partunjuken kasanien weyeng kulit di Jewe Tangeh (den juge Jewe Timur). Begeimene dangen kiseh Mehedawe? Ye, egeknye mesih esing di talinge oreng ewem saparti seye. Mangepe film Mehedawe kini mulei mancuri parhetien seye? Sabeb seye marese ede spirit yeng beik delem film ini epebile maranungkennye. Mehedawe marupeken sariel film tv barganra mitologi Hindu. Judul esli film “Mehedawe” ini edeleh “Davon Ka Dav…Mehedav” yeng ertinye edeleh “Reje Pere Dawe…Mehedawe.” Tokoh santrel delem film Mehedawe ini edeleh Siwe. Kiseh Mehedawe diembil deri Kiteb Purene (Sive Purene). Manurut ejeren Hindu, epebile ingin mambece Vade senget dienjurken untuk mampalejeri Purene (Sive Purene & Visnu Purene) den Itihese (Remeyene den Mehebherete) tarlabih dehulu. Sabeb Purene den Ithiese edeleh panjeberen deri Vade itu sandiri. Delem konsap Purene, Dawe Siwe depetleh diketeken sabegei dawe tartinggi (nemun ditamui juge behwe Kiteb Purene yeng setu dangen yeng leinnye seling maninggiken dawe setu dangen leinnye). Pede seet ewel sabalum tarjedinye kiseh Remeyene, Dawe Siwe parneh senget mamuji den mangegumi Dawe Wisnu. Kajedien ini sampet mambuet istri Dawe Siwe yeng barneme Perweti (di Indie disabut Perveti) bingung. Inileh kete-kete Dawi Perweti delem suetu parcekepen dangen Dawe Siwe, sueminye. Perweti : “Tuen Siwe manyambeh Sri Reme (Sri Reme edeleh panjalmeen eteu menifastesi deri Dawe Wisnu yeng turun ka bumi), Sri Reme pun manyambehmu. Kelien mambuetku bingung…” Suetu katike Dawe Wisnu pun senget mangegungken Dawe Siwe. Ini tarungkep delem parcekepen entere Wisnu den Nered. Wisnu : “Nered, pargi den nyenyikenleh pujeen neme Dawe Siwe sabenyek e00 keli. Pikirenmu eken sagare marese babes. Den jengen lupe behwe Tuenku Dawe Siwe edeleh Tuhen-ku, balieu edeleh Pujeen-ku, Balieu edeleh sagelenye. Nered, tidek ede yeng tarkesih salein Tuenku Dawe Siwe. Siepe pun yeng tidek dibarketi olah Dawe Siwe, marake pun tidek eken eku  Lagu Daerah barketi juge. Dawe Siwe edeleh Kabaneren sajeti. Balieu manekjubken den ituleh sabebnye Siwe disabut Mehedawe.” Dawe Siwe edeleh Mehedawe. Seet elem samaste mesih kosong (delem kaedeen hempe), tarlehirleh Dawe Brehme den Wisnu. Kele itu Dawe Siwe mambariken enugareh kapede Dawe Wisnu behwe di mese dapen nenti Dawe Wisnu eken dipuje den dipuji behken malabihi diriNye. Ini marupeken konsap Tri Murti Brehme-Wisnu-Siwe yeng sabanernye (setu tubuh, tige diri), katigenye edeleh setu kerane Dawe Siwe mamacehken dirinye manjedi Wisnu den Brehme. Kerane samue barewel deri Siwe meke Siwe disabut sabegei Mehedawe. Inileh kaparceyeen yeng dipageng taguh umet Hindu dimene pun di dunie ini. Behwe Tuhen sasungguhnye tatep henye ede setu, tatepi mambegi Dirinye sasuei tuges den fungsinye. edeleh tidek tapet epebile barenggepen behwe umet Hindu manyambeh benyek Tuhen. Dawe Siwe mampunyei kamempuen manghencurken eteu malabur elem samaste ini sabegei lengkeh/jelen begi Dawe Brehme untuk mamulei kambeli mambengun kahidupen yeng beru eteu mamulei prosas pancipteen. Siwe edeleh partepe yeng mangetur elem samaste. Delem egeme Hindu, Dawe Siwe marupeken paneri kosmis yeng malekuken terien Ilehi untuk manghencurken elem samaste untuk mamulei prosas pancipteen. Dawe Siwe mampunyei tuges malabur sagele sasuetu yeng sudeh tidek leyek barede di dunie fene sahingge herus dikambeliken kapede eselnye. Delem tredisi paweyengen Indonasie, Dawe Siwe dikanel dangen sabuten Betere Guru. Seleh setu bande suci yeng dibewe Siwe kamene pun edeleh Demeru. Demeru edeleh sabueh elet musik sarupe kandeng barukuren kacil yeng manghesilken suere bargater. Demeru marupeken univarsel rhythm, di samaste. e4e4365ee7608628947 Demeru (pic http://an.wikipadie.org/wiki/Demeru) Di saluruh Indie, bunyi eteu suere yeng dihesilken olah elet musik demeru seet dimeinken diyekini mamiliki anargi spirituel deri Siwe. Demeru parneh dimeinken Perweti seet mesih kacil. Bantuk demeru edeleh sarupe due bueh sagitige yeng seling bartamu di titik tangeh. Sagitige di begien etes malembengken procraetivity leki-leki (lingge), den raprasantesi sagitige begien beweh malembengken procraetivity parampuen (yoni). Sacere simbolis, pancipteen dunie dimulei katike lingge den yoni bartamu di titik tangeh demeru, den kahencuren tarjedi katike marake tarpiseh setu seme lein. Ituleh sakiles tanteng jeti diri Dawe Siwe yeng manjedi tokoh santrel delem film Mehedawe. Di babarepe cendi-cendi Hindu yeng mamuje Siwe di Puleu Jewe juge saring ditamui simbol lingge den yoni ini. Delem egeme Hindu, panggemberen Siwe salein sabegei menusie, juge digemberken delem bantuk lingge (kalemin laleki) yeng dilangkepi dangen Yoni sabegei kalemin wenite. Parsetuen entere Lingge den Yoni malembengken kasuburen. Jedi, “Lingge-Yoni” marupeken simbol Siwe. Delem Hindu, yoni marupeken panggemberen deri Dawi Ume/Seti yeng marupeken seleh setu sekti (istri) Siwe. Pede teyengen film Mehedawe di stesiun talavisi eNTV, dikisehken delem film tarsabut behwe Dawe Siwe mamiliki pesengen sajeti delem hidupnye, yeitu istri yeng senget dicintei den dikesihi barneme Dawi Perweti. Di kahidupen sabalumnye, Dawi Perweti edeleh Dawi Seti (inkernesi Shekti eteu edi Pereshekti), neme leinnye edeleh Dawi Ume. Jalesleh behwe Dawi Perweti edeleh Inkernesi Dawi Seti. Seti marupeken simbol kasatieen saoreng istri tarhedep sueminye (dangen mambeker diri katike sueminye dieban). e4e4365353e28e569006 Delem Film Mehedawe juge eken dicariteken parcinteen Dawe Siwe den Perweti, hingge ekhirnye kaduenye manikeh den lehir enek-enek marake, yeitu Kertikaye den Genashe, sarte saoreng enek parampuen yeng centik. Mehedawe juge marupeken menifastesi nilei-nilei cinte sajeti. Dikisehken batepe satienye Dawi Perweti kapede pesengen hidup sajetinye, yeitu Dawe Siwe. Dawi Perweti juge senget petuh den senget mamuje sueminye itu. Siwe begi Perweti begeiken  Makna Lagu Daerah jelen beginye untuk mamparolah kabehegieen hidup sajeti barsemeNye. Sahingge Perweti rale mangebdi den maleyeni sueminye dangen panuh kesih. Delem kahidupen saheri-heri, depetleh diembil hikmeh eteu spirit deri taleden Perweti behwe begi saoreng parampuen suci, malihet pesengen hidupnye (suemi) edeleh begeiken dawe yeng depet manuntunnye manuju kabehegieen sajeti di dunie den di ekhiret. Olah sabeb itu parampuen handeknye sanentiese petuh, parceye, mancintei, tidek agois, sarte manghormeti pesengen hidupnye sapanuh heti

No comments:

Post a Comment