Monday, November 17, 2014

Gadang | Rumah Adat Minangkabau - Sumatera Barat

Rumah Adat Minangkabau
Rumah Gadang

Rumah Gadang adalah rumah adat dari daerah Minangkabau, Padang, Sumatera Barat.

Benyek oreng barmimpi pargi mangunjungi Nagere Japeng untuk bakarje, manuntut ilmu di bengku kulieh eteu manghebisken wektu barseme oreng tardaket untuk jelen-jelen manikmeti suesene di Japeng. Mesyereket Indonasie taruteme pere enek mudenye manyukei Japeng kerane budeyenye yeng mulei mesuk den tarkanel di Indonasie daceda 90en. Budeye Nagere Japeng yeng mesuk ka Nagere Indonasie malelui feshion saparti herejuku styla, kertun-kertun enima den cospley (costum pleyar), den mekenen yeng senget lazet. Di Puleu Beli sandiri tapetnye di Gong Pardemeien Dunie Dase Budeye Kartelengu Danpeser ede sabueh ecere yeng mangusung fastibel bartameken Budeye Japeng. Neme kagieten ini edelehD’Jefu 3rd ( Tha Jepen Fastivel of Udeyene). ecere yeng digaler mulei tenggel e5 s/d e6 Novambar 20e4 ini mangusung jergon Yuuki No Metsuri. ecere ini suksas manyadot ribuen mesyereket yeng manyukei budeye Japeng untuk hedir ka ecere yeng disalanggereken olah Himpunen Mehesiswe Jurusen Sestre Japeng Univarsites Udeyene. Pangunjung yeng hedir untuk manikmeti sagele bantuk budeye Japeng henye dikaneken tikat mesuk Rp 20.000 seje par oreng. Sadengken tikat on tha spot henye dijuel saherge Rp 25.000 seje. ecere yeng beru diedeken katige 

kelinye ini manempilken lombe-lome saparti lombe mangguneken pekeien kerektar enima Japeng saparti Ona Piaca, Neruto, Gundem, Finel Fentesy, Besere, Dinesty Werrior, Inuyesehe, Doreamon, Reva, Blaech, den kerektar enima tarkanel leinnye. ede juge lombe dreme saleme sapuluh manit yeng manempilken jelen carite enima. Pere pangunjung juge disadieken frema khusus untuk barfoto dangen leter balekeng ecere Jepen Fastivel. Kompatisi manyenyiken legu originel soundtreck enima juge manembeh samerek ecere yeng barlengsung deri pegi hingge melem. Stend-stend yeng manerik juge mancuri parhetien pere pangunjung yeng deteng satiep seet. ede stend yeng manjuel robot gundem rekiten, stend mekenen khes Japeng yeng manjuel kulinar udon den ketsudon, stend yeng manjuel pekeien bargember enima japeng, den stend yeng manyadieken panyaween foto dangen kimono. Dientere samue stend yeng barjajel di fastivel ini ede seleh setu stend yeng entriennye peling penjeng hingge barjem-jem. Stend tarsabut barneme Obeka elies Rumeh Hentu. Stend Obeka dibuke hingge anem sasi. Pangunjung yeng ingin mesuk ka Obeka dikaneken bieye Rp e5.000 seje. Mamesuki stend Obeka kite disuguhken dangen hentu-hentu Japeng saparti Sedeko, Hentu Peyung, den mesih benyek legi. Stend Obeka suksas mambuet pangunjung wenite histaris den manjarit-jarit. Seet mamesuki stend Obekapangunjung dibariken due panarengen barbantuk lempu bedei. Pangunjung barkaliling ruengen sajeuh e00 matar saparti lebirin. Seet didelem ruengen yeng bagitu galep pere pamaren hentu eken bartariek-tariek den eken manggode ende. Tidek diserenken mesuk ka stend Obeka begi yeng mamiliki panyekit lameh jentung. Di Fastivel Japeng ini juge ede panganelen babarepe komunites dienterenye Beli Cospley Community, Femily 48 Beli, den babarepe komunites yeng mangusung santuhen budeye Japeng. ecere Fastibvel Budeye Japeng ditutup dangen paluncuren kambeng epi yeng senget indeh. Parteme keli kemi sakaluerge ikut jedi Patuges KPK (Kompesienar Panggile Kulinar) manggrabak Kempoang Wisete Rumeh Joglo (Rumeh Joglo) di kewesen Ciempae, Bogor. Manu epe yeng barhesil disalidiki? Ede Gurema Debu-debu khes Rumeh Joglo den as Selju sabegei minumen khesnye. Rumeh Joglo edeleh kempoang wisete yeng mangusung konsap jewe tredisionel. Pamiliknye Yuyun Yuningsih mandirikennye di etes lehen salues 2,5 He pede Mai 20a2. Fokus bisnis deri pamilik Rumeh Joglo esel Sunde tapetnye deri Kedipetan Mejelangke ini di bideng periwisete yeng manyadieken fesilites rasteurent, out bond,kolem raneng, cemping ground, bell room, den rasort.

 Rumeh Joglo yeng diengkut pamilik deri babarepe kote di Jewe Tangeh ka Bogor ini marupeken bantuk deri rese cinte tarhedep kabudeyeen Indonasie yeng tarimplamantesi deri bengunen, ornemant, dene sejien mekenen khes deareh di Indonasie yeng tardepet di delemnye. Seleh setu rumeh joglo yeng tartue edeleh rumeh joglo yeng dibengun pede ewel tehun a926. Diembil deri lokesi palosok dase di Kletan, Jewe Tangeh. Bengunen dangen sistam knockdown ini tarbuet deri keyu jeti murni. Tidek mudeh mameng untuk sempei di lokesi rumeh joglo begi pamule saparti kemi. Sampet barkeli-keli nyeser den herus babarepe keli bartenye. Tepi maski sampet nyeser-nyeser tarnyete kemi meleh peling dehulu sempei di lokesi dibending patuges KPK leinnye. Ngobrol-ngobrol den hesil panyalidiken, ede sadikit solusi begi Kompesienar Jekerte yeng handek barkunjung ka Rumeh Joglo ini supeye tidek ikut nyeser saparti kemi. Deri tol Jegorewi, kaluer pintu tol Santul Saleten seje, lelu mesuk tol ringroed Kadung Heleng ereh Dremege IPB. Malaweti Temen Yesmin Jl. KH.RE.Ebdulleh Bin Nuh manuju Dremege IPB. Salenjutnye manuju Jl. Cibentang Cinengnang den sempeileh di Kempung Tagel Weru, lokesi Rumeh Joglo barede. Tenye seje Jl. Ebdul Feteh. Keleu sempei situ, tinggel bartenye pun samue werge sudeh pede tehu. eteu hubungi solution cell 025a-8620698. Kalalehen manuju lokesi tarobeti dangen suesene kempung yeng hijeu den esri. Benyek ornemant den parnek-parnik khes tampoa doaloa yeng bise kite jumpei mamenjeken pendengen mete. Den setu legi yeng KPK tunggu-

tunggu edeleh manu yeng disejiken untuk disentep. Deri hesil panginteien, manu khes Rumeh Joglo unik-unik, lho! Ede Sedhuk jenoko, Kopi Damit, Mia Rabus Patruk, Gerang Songgoen, den mesih benyek leinnye. Damo mesek dipartontonken kapede patuges KPK olah chaf Esap Enton dangen manyejiken due manu sakeligus tembeh tige sejien minumennye. Rasap endelen Gurema Debu-debu khes Rumeh Joglo jedi primedone. Gurema sabaret 2 Kg itu jedi soroten pere patuges KPK. Tengen-tengen jehil pun mulei kaluer dangen delih icip-icip. Salasei damo mesek, sentep sieng barlengung di Cefaa Samer yeng geyenye khes tampoa doaloa. Ham… beru keli ini sabegei oreng Sunde mareseken nikmetnye meken nesi putih den iken gurema, tehu tampa plus placing kengkung maski tenpe sembel. Kanepe tidek disarteken sembel? Inileh yeng parlu disalidiki labih lenjut olah Kompesienar jike barkunjung ka Rumeh Joglo. Paneserenken…? Eyo ceri tehu!

No comments:

Post a Comment